PSYCHO - MENTALE THERAPIE (mind-body therapie)

PAKT MENTALE EN FYSIEKE KLACHTEN VANUIT DE OORZAAK AAN !

KWALITEITSEISEN

 

Kwaliteitseisen

Binnen de praktijk Bewust Floreren wordt gewerkt volgens de wettelijke regelgeving in combinatie met de kwaliteitseisen die Bewust Floreren heeft opgesteld. Zij omschrijven de eisen, richtlijnen en gedragsregels waaraan voldaan moet worden. Deze zijn gebaseerd op principes van onder andere verantwoordelijkheid, integriteit, respect en deskundigheid. Integriteit en eerlijkheid is de basis waarop ik werk. Geheimhouding van het dossier en persoonlijke gegevens zijn ten alle tijde gewaarborgd. Derden kunnen alleen geïnformeerd worden, als u daar schriftelijk toestemming voor geeft.

Hoe te handelen bij klachten over uw behandelaar

Hieronder vindt u de download van de klachtenprocedure.

 

Klachtenprocedure Handleiding Voor Client
PDF – 528,7 KB
Klachtenformulier Bewust Floreren
PDF – 530,2 KB